Boston Marathon Có Thể Diễn Ra Vào Tháng Chín?

Trao đổi với truyền thông, thị trường thành phố Boston Martin Walsh cho biết, quyết định cuối cùng có thể sớm được đưa ra trong tuần này hoặc tuần sau. “Chúng ta cần quyết định sớm. Không thể hoãn giải chạy chỉ 4 ngày trước ngày thi đấu”. Đây sẽ là một quyết định không […]

Đọc bản đầy đủ của Boston Marathon Có Thể Diễn Ra Vào Tháng Chín? tại Chạy 365.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *