15 tháng sống cùng runner Ethiopia

Năm 2015, nhà nghiên cứu xã hội đồng thời là chân chạy dày dạn kinh nghiệm người Scotland Michael Crawley (thành tích half marathon của anh là 1:06) đến Ethiopia […]

The post 15 tháng sống cùng runner Ethiopia appeared first on BoiDapChay.com.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *