Đọc 80/20 Running – Chạy chậm lại để chạy nhanh hơn?

Mình lại review nhẹ một cuốn sách khác về chạy bộ. Kỳ này là cuốn 80/20 Running của Matt Fitzgerald. Cuốn này nói về phương pháp và quan điểm tập chạy theo dạng là 80% là chạy chậm và 20% còn lại là chạy vừa và chạy nhanh. Và việc dành phần lớn thời gian chạy…