Stretching (căng cơ) trong chạy bộ: tưởng không quan trọng nhưng quan trọng không tưởng

Stretching – căng cơ (hay còn gọi là giãn cơ) khi chạy bộ tưởng không quan trọng nhưng lại QUAN TRỌNG KHÔNG TƯỞNG. Nhiều người chạy bộ mà không coi trọng vấn đề này nên dẫn đến càng chạy lâu càng bị chấn thương. Căng cơ có “Căng cơ động” phù hợp cho lúc khởi […]

The post Stretching (căng cơ) trong chạy bộ: tưởng không quan trọng nhưng quan trọng không tưởng appeared first on Góc Của Liên.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *