Nghề MC chạy bộ: cái duyên vì… “mê chạy”

Name: Lien Pham. Facebook: https://www.facebook.com/LienPham.Goccualien Email: goccualien@gmail.com Blog: goccualien.com – một blog về du lịch và chạy bộ Từng là Phát thanh viên tại 97.5 MHz đài PTTH Đồng Nai, Voice Talent tại kênh Người Nổi Tiếng, Voice Talent tự do, phóng viên cộng tác tại báo Tiền Phong Hiện tại Liên đang là runner, Travel Blogger […]

The post Nghề MC chạy bộ: cái duyên vì… “mê chạy” appeared first on Góc Của Liên.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *