Nếu cuộc sống không có gì mới, hãy làm mới những cái đã cũ

Có lần trong một cuốc trà dư tửu hậu thư nhàn, sếp mình bảo: nếu như cuộc sống của mình không có gì mới, thì hãy làm mới cái đã cũ. Hãy thử đổi con đường về nhà, đổi một thói quen… Thời gian gần đây thì mình dở chứng, muốn tìm một vài trải […]

The post Nếu cuộc sống không có gì mới, hãy làm mới những cái đã cũ appeared first on Góc Của Liên.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *