Chạy cùng con: từ góc nhìn của một bác sĩ

Hầu hết các ông bố bà mẹ nếu là dân chạy bộ đều mong một ngày được nhìn thấy con có thể chạy và tham gia các giải đấu. Nhưng việc tập luyện bài bản và thi đấu sẽ tạo ra rất nhiều áp lực mà có thể ở độ tuổi nhất định cơ thể […]

Đọc bản đầy đủ của Chạy cùng con: từ góc nhìn của một bác sĩ tại Chạy 365.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *