Chạy nhanh hơn ở nửa cuối (negative splits)

Ở hầu hết mọi kịch bản thi đấu, chạy nhanh ở nửa cuối là chiến thuật điều tốc lý tưởng. Đây chính là việc chúng ta chạy nhanh hơn ở nửa cuối của cự ly thi đấu so với nửa đầu, ví dụ, nếu thời gian hoàn thành cự ly 10K của chúng ta là […]

Đọc bản đầy đủ của Chạy nhanh hơn ở nửa cuối (negative splits) tại Chạy 365.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *