Về Lý Sơn, nhớ Phạm Thị Bình

Tiền Phong Marathon 2020 đã trôi qua, những chuyến tàu đưa những runner cuối cùng đã cập cảng Sa Kỳ về đến đất liền. Dư âm còn đó, kỷ niệm còn đây nhưng bất chợt Tôi nhớ về môt người con gái.Người con gái ấy sinh ra và lớn lên ở Bình Sơn, một nơi […]

Đọc bản đầy đủ của Về Lý Sơn, nhớ Phạm Thị Bình tại Chạy 365.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *