Phương pháp phục hồi sau chạy: tại sao và như thế nào?

Dù mục tiêu là tìm kiếm thành tích cá nhân và cải thiện thành tích qua các giải đấu hay đơn giản là cải thiện thể lực, tư duy của nhiều người tham gia chạy bộ hiện nay được thể hiện qua công thức sau: chạy nhiều = khỏe hơn/thành tích tốt hơn. Tuy nhiên, […]

Đọc bản đầy đủ của Phương pháp phục hồi sau chạy: tại sao và như thế nào? tại Chạy 365.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *