Vượt Qua Quá Khứ Để Phá Kỉ Lục Cá Nhân Ở Tuổi 44 – Câu Chuyện Của Nicholas Thompson, Tổng Biên Tập Tạp Chí WIRED (Kỳ 3)

IV. Bài toán làm thế nào để chạy được tốt hơn khi nhẩm tính ban đầu thì khá là đơn giản. Một thành tố là sức mạnh của cơ thể: khả năng bạn hấp thụ oxy và đưa nó tới các cơ bắp. Tiếp theo đó là tính hiệu quả của bạn trong khi chạy: […]

Đọc bản đầy đủ của Vượt Qua Quá Khứ Để Phá Kỉ Lục Cá Nhân Ở Tuổi 44 – Câu Chuyện Của Nicholas Thompson, Tổng Biên Tập Tạp Chí WIRED (Kỳ 3) tại Chạy 365.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *