Nhật: Sáng kiến tận dụng Bib thừa may khẩu trang tặng runner chống dịch Covid-19

Nhằm chung tay đẩy lùi sự lây lan của đại dịch Covid-19, BTC giải Ibigawa Marathon đã nảy ra sáng kiến tạo ra những chiếc khẩu trang vải nhờ tận dụng số bib dư thừa trong nhiều năm qua. Ý tưởng này xuất phát từ việc khẩu trang đang ở trong tình trạng khan hiếm […]

Đọc bản đầy đủ của Nhật: Sáng kiến tận dụng Bib thừa may khẩu trang tặng runner chống dịch Covid-19 tại Chạy 365.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *