Nếu không muốn chấn thương, chậm tiến bộ hãy tránh những “vết xe đổ” này khi mới chạy bộ

Chạy càng nhiều càng tốt có lẽ là tâm lý chung của đa số người mới tập chạy bộ. Tuy nhiên, tập chạy hợp lý, khoa học mới giúp bạn chạy bộ lâu bền. Nếu tránh được những “vết xe đổ” mà người mới tập chạy hay mắc phải, bạn sẽ tiến bộ và giảm […]

Đọc bản đầy đủ của Nếu không muốn chấn thương, chậm tiến bộ hãy tránh những “vết xe đổ” này khi mới chạy bộ tại Chạy 365.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *