Coronavirus: Ultra runner livestream chạy marathon hơn 1000 vòng vườn

Trong những ngày đen tối vì đại dịch Covid-19, các runner trên thế giới vẫn tìm mọi cách để được chạy trong nhà khi lệnh phong tỏa thành phố được ban hành.  Ultra runner Trung Quốc lên tiếng, ultra runner Anh trả lời.  Gareth Allen, 47 tuổi, người Southampton, lấy cảm hứng từ vụ chạy ultra […]

Đọc bản đầy đủ của Coronavirus: Ultra runner livestream chạy marathon hơn 1000 vòng vườn tại Chạy 365.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *