Ironman Spidey Nguyễn: Muốn chơi triathlon giỏi thì phải chạy tốt

“Ở mỗi cuộc đua, tôi đều thi đấu hết mình để không phải hối tiếc sau đó”, Ironman Spidey Nguyễn, người từng nhiều lần chạy Boston Marathon chia sẻ. Tháng 7 năm 2019, anh Quang Nguyễn (Spidey Nguyễn) là  một trong số rất ít người Việt (quốc tịch Mỹ) giành suất chính thức tham dự […]

Đọc bản đầy đủ của Ironman Spidey Nguyễn: Muốn chơi triathlon giỏi thì phải chạy tốt tại Chạy 365.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *