Pha Nghỉ Trong Bài Chạy Biến Tốc: Thời Gian Bao Lâu Là Hiệu Quả?

Thời gian nghỉ phục hồi giữa các lượt chạy là một biến số quan trọng của bài chạy biến tốc. Quãng thời gian này ngắn hay dài đều ảnh hưởng đến hiệu quả của bài tập. Mọi người thường nghĩ rằng, pha nghỉ càng ngắn thì càng khắc nghiệt, vì tim chưa thể hồi kịp […]

Đọc bản đầy đủ của Pha Nghỉ Trong Bài Chạy Biến Tốc: Thời Gian Bao Lâu Là Hiệu Quả? tại Chạy 365.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *