Bài tập Fartlek – chơi đùa với tốc độ

Trong thời đại của đồng hồ GPS và Strava ngày nay, nhiều người chạy bộ để tâm rất kĩ đến các mức pace hoặc cự li cụ thể khi tập tốc độ. Làm như vậy cũng tốt. Nếu bạn đang tìm cách để chạy được nhanh hơn thì việc đó cũng đóng vai trò quan […]

Đọc bản đầy đủ của Bài tập Fartlek – chơi đùa với tốc độ tại Chạy 365.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *