Ngưỡng lactate, lactate, axit lactic và chạy tempo

Ngưỡng Lactate là gì? Ngưỡng lactate là một khái niệm thường hay được nhắc đến trong luyện tập chạy bộ, nhưng có không ít người chạy bộ vẫn nhầm lẫn về ý nghĩa của khái niệm này. Quả thực là những từ ngữ như ngưỡng lactate, lactate hay axit lactic khá rối rắm và dễ […]

Đọc bản đầy đủ của Ngưỡng lactate, lactate, axit lactic và chạy tempo tại Chạy 365.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *