Điểm danh các câu lạc bộ chạy tại Sài Gòn hiện nay

Từ 2018 tới nay, phong trào chạy bộ Việt Nam ghi nhận sự bùng nổ về số lượng các cá nhân và câu lạc bộ từ Nam chí Bắc. Nếu Hà Nội có LDR, Times Runners, VKL Runners, Hồ Lộn team … thì ở Sài Gòn cũng có những CLB lớn đã được thành lập […]

Đọc bản đầy đủ của Điểm danh các câu lạc bộ chạy tại Sài Gòn hiện nay tại Chạy 365.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *