WAC điều chỉnh quy định giày thi đấu đối với VĐV ưu tú

Hôm qua 31/1/2020, Hội đồng Điền kinh Thế giới (WAC) đã điều chỉnh các quy định liên quan đến giày thi đấu nhằm giúp cho vận động viên cũng như các nhà sản xuất giày hiểu rõ hơn, đồng thời bảo vệ tính chính trực của môn thể thao này. Từ 30/4/2020, bất kỳ mẫu […]

Đọc bản đầy đủ của WAC điều chỉnh quy định giày thi đấu đối với VĐV ưu tú tại Chạy 365.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *