Tại Sao Chúng Ta Quan Tâm Tới Cuộc Đối Đầu Kipchoge – Bekele?

Vậy là cuộc thư hùng ấy sẽ diễn ra. London, ngày 26 tháng 4 năm 2020. Trận tỉ thí thứ năm giữa Kipchoge và Bekele ở đường chạy marathon. Giới chạy bộ bắt đầu sôi lên sùng sục khi cuối tuần rồi, Kenesisa Bekele, chân chạy marathon nhanh thứ hai trong lịch sử, chính thức […]

Đọc bản đầy đủ của Tại Sao Chúng Ta Quan Tâm Tới Cuộc Đối Đầu Kipchoge – Bekele? tại Chạy 365.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *