Mồng 2 Tết, chạy 27 km “khai giày” với Skechers GOrun ride 7

Khác với mọi năm, năm nay trước khi nghỉ Tết mình đã có plan trong đầu là 29, 30 hay mồng 1 vẫn chạy bộ để tận hưởng một Sài Gòn yên tĩnh lặng thinh hiếm có nhất trong năm. Chạy cũng là khoảng thời gian relax để mình sắp xếp lại trong đầu những công […]

The post Mồng 2 Tết, chạy 27 km “khai giày” với Skechers GOrun ride 7 appeared first on Góc Của Liên.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *